ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศให้เสนอราคาโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายมัสยิดบองอ หมู่ที่ 6
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

เรื่อง  เสนอราคาโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ  สายมัสยิดบองอ  หมู่ที่  6

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน