ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการถมดินลูกรัง พร้อมรั้วลวดหนาม หมู่ที่ 4
  รายละเอียด :

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการถมดินลูกรัง พร้อมรั้วลวดหนาม หมู่ที่ 4

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน