ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง จะรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกำหนดห้วงเวลาการรับลงทะเบียน 2 ช่วงเวลาแ ดังนี้

1.ตั้งแต่บัดนี้จนถึง - 30 พฤศจิกายน 2562

2.ตั้งแต่มกราคม - กันยายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 40 คน