ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 54 คน