ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายละเอียด :

 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจริต มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 76 คน