ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน