ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การส่วนตำบลกรงปินัง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน