ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 โครงการป้องกันโรคโควิด 19 (covid-2019) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 เม.ย. 2563
12 รายงานคำชี้แจงขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
16 ม.ค. 2563
13 วิธีการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
20 ธ.ค. 2562
14 การเตรียมตัวสำหรับผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
20 ธ.ค. 2562
15 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
26 พ.ย. 2562
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
26 พ.ย. 2562
17 แผ่นพับความรู้เรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
26 พ.ย. 2562
18 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
26 พ.ย. 2562
19 กระบวนการในทางปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
26 พ.ย. 2562
20 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
25 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30