ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 เรียกและนัดประชุมสภา อบต.กรงปินัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
31
31 ม.ค. 2560
82 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
24 ม.ค. 2560
83 เรียกและนัดประชุมสภา อบต.กรงปินัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
31
04 ม.ค. 2560
84 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
03 ม.ค. 2560
85 ประกาศสภา อบต.กรงปินัง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1
43
11 พ.ย. 2559
86 ประกาศสภา อบต.กรงปินัง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1
39
23 ต.ค. 2559
87 ประชาสัมพันธ์ งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
03 ต.ค. 2559
88 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ต.ค. 2559
89 ประกาศสภา อบต.กรงปินัง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3
38
21 ส.ค. 2559
90 ประกาศสภา อบต.กรงปินัง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2
27
20 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30