ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศขอจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินเลขที่ 7161 ของนายอาแซ กาเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
28 มิ.ย. 2565
2 ประกาศขอจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินเลขที่ 303 ของนายอาแซ กาเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
28 มิ.ย. 2565
3 ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
24 มิ.ย. 2565
4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ครัวเรือน (ตำแหน่งงานว่าง) แก่ประชาชนในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
01 มิ.ย. 2565
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
25 เม.ย. 2565
6 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
19 เม.ย. 2565
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
64
30 มี.ค. 2565
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
65
22 มี.ค. 2565
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
79
07 มี.ค. 2565
10 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
70
07 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48