ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบราแง - แม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
16 พ.ค. 2560
122 เชิญชวนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงดินลูกรัง สายอุเป - บาตูฮาปา หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
11 พ.ค. 2560
123 เงื่อนไขโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายอุเป - บาตูฮาปา หมุ่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
11 พ.ค. 2560
124 ประกาศผลการคัดเลือกพิจารณาราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
19
11 พ.ค. 2560
125 เชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซมป้ายสำนักงาน อบต. กรงปินัง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 พ.ค. 2560
126 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
24
04 พ.ค. 2560
127 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการประปา ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
24 เม.ย. 2560
128 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปา ม. 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
24 เม.ย. 2560
129 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
10 เม.ย. 2560
130 ประกาศพิจารณาผลโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอุเป - บาตูฮาปา หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
31 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30