ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.พร้อมถมดินยกระดับ สายยูโซ๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
29 ม.ค. 2557
262 ประกาศผลการพิจารณาโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายอุเผะ-บือแน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
29 ม.ค. 2557
263 องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินังได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบ e-Laas และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
347
30 พ.ย. 2556
264 ประกาศราคากกลางอาหารเสริมนม ดาวน์โหลดเอกสาร
89
15 พ.ย. 2556
265 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
07 ต.ค. 2556
266 องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินังได้ดำเนินการบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-plan และ ระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
290
30 ก.ย. 2556
267 ขั้นตอนในการร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
78
19 ก.ย. 2556
268 ประกาศแจ้งนัดการตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
730
14 มิ.ย. 2555
269 ประกาศผลการพิจารณาราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจาะกายี ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
24 พ.ย. 2554
270 ประกาศผลการพิจารณาราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดาโอะ ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
24 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30