ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผลการพิจารณาราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบือแนแล หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
03 เม.ย. 2562
42 เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายจาเราะบีงะ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 เม.ย. 2562
43 เชิญชวนเสนอราคาเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายวาเลาะ – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 เม.ย. 2562
44 เชิญชวนเสนอราคาเชิญชวนโครงการก่อสร้างคูระบาน้ำ สายบือแนแล ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 มี.ค. 2562
45 เชิญชวนเสนอราคาโครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 110 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
17
25 มี.ค. 2562
46 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบราแง – แม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
07 มี.ค. 2562
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 62 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 มี.ค. 2562
48 ประกาศผลการพิจารณาราคาโครงการถมดินสนาม อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
15
04 มี.ค. 2562
49 เชิญชวนเสนอราคาโครงการถมดินสนาม อบต.พร้อมก่อสร2างรั้วและปรับภูมิทัศน ดาวน์โหลดเอกสาร
18
22 ก.พ. 2562
50 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการถมดินถมดินสนาม อบต.พร้อมก่อสร้างรั้วและปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30