ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผลการพิจารณาราคาโครงการถมดินลูกรัง ม. 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
03 ก.พ. 2559
212 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
03 ก.พ. 2559
213 ประกาศผลการพิจารณาราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายอุเป - บาตูฮาปา ม. 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
02 ก.พ. 2559
214 ประกาศผลการพิจารณาราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายฮูลู ม. 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
02 ก.พ. 2559
215 เชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอุเป - บาตูฮาปา ม. 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
26 ม.ค. 2559
216 เชิญชวนเสนราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายฮูลู ม. 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
26 ม.ค. 2559
217 เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา อบต.กรงปินัง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
26 ม.ค. 2559
218 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
04 ม.ค. 2559
219 ประกาศการพิจารณาราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกูโบร์ - กำปงตา บ้านบันนังบาโก ม. 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
30 ธ.ค. 2558
220 ประกาศการพิจารณาราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จูวา ม. 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30