ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี2562 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ม.ค. 2563
12 ประกาศเชิญชวนโครงการก่สอร้างถนน คสล. สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
20 ม.ค. 2563
13 ประกาศเชิญชวนประกาศเชิญชวนโครงการก่สอร้างถนน คสล. สายตะโละบือยา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
20 ม.ค. 2563
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 62 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
07 ม.ค. 2563
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 62 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
07 ธ.ค. 2562
16 ประกาศเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจอลอง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
06 ธ.ค. 2562
17 ประกาศเสนอราคาโครงการก่อสร้างถมดินลูกรัง พร้อมรั้วลวดหนาม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 พ.ย. 2562
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 62 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 พ.ย. 2562
19 ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการถมดินลูกรัง พร้อมรั้วลวดหนาม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
24 ต.ค. 2562
20 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายเจาะกาหยี หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
10 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30