ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
03 ส.ค. 2560
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
31 ก.ค. 2560
93 ประกาศพิจารณาผลโครงการซ่อมแซมป้ายสำนักงาน อบต.กรงปินัง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
21 ก.ค. 2560
94 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลงดินลูกรัง สายอุเป - บาตูฮาปา หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
20 ก.ค. 2560
95 ประกาศพิจารณาผลโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตลาดนัด - ภูเขา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
18 ก.ค. 2560
96 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลงดินลูกรัง สายลือมุ - อุเป หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
18 ก.ค. 2560
97 ประกาศพิจารณาผลโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกลงดินลูกรังสายตลิซิ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
18 ก.ค. 2560
98 ประกาศพิจารณาผลโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกลงดินลูกรังสายบองอ สะเก หมุ่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
18 ก.ค. 2560
99 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกลงดินลูกรังสายตลาดนัด - กูโบร์ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
18 ก.ค. 2560
100 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกลงดินลูกรังสายบันนังบาโก - บราแง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
18 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30