ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
21 ก.ค. 2563
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 ก.ค. 2563
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 มิ.ย. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสนามฟุตบอล หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
22 เม.ย. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตลาดนัด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
22 เม.ย. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปะจู - ดูซงโต๊ะแม หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
22 เม.ย. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตาลอกอบองอ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
22 เม.ย. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่อง เสนอราคาโครงการก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอุเป หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
21 เม.ย. 2563
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 63 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
09 เม.ย. 2563
10 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
26 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32