ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี2564 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
20 เม.ย. 2564
2 ประกาศผลการคัดเลือกพิจารณาราคางานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตะโละซูแม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
22 ก.พ. 2564
3 ประกาศผลการคัดเลือกพิจารณาราคางานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสภาเก่า หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
22 ก.พ. 2564
4 ประกาศผลการคัดเลือกพิจารณาราคางานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบันนังบาโก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
22 ก.พ. 2564
5 ประกาศผลการคัดเลือกพิจารณาราคางานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาโงย - ฮูลู หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
22 ก.พ. 2564
6 ประกาศผลการคัดเลือกพิจารณาราคางานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปาดังสโตร์ หมุ่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
22 ก.พ. 2564
7 ประกาศผลการคัดเลือกพิจารณาราคางานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเจาะกาหยี หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
22 ก.พ. 2564
8 ประกาศผลการคัดเลือกพิจารณาราคางานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาโงย หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
22 ก.พ. 2564
9 ประกาศเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตะโละซูแม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
05 ก.พ. 2564
10 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบันนังบาโก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
05 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34