ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
04 เม.ย. 2565
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
02 มี.ค. 2565
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
02 ก.พ. 2565
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี2564 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
1039
28 ม.ค. 2565
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
02 ม.ค. 2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาปมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านตะโละซูแม ดาวน์โหลดเอกสาร
63
27 ธ.ค. 2564
7 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละซูแม ดาวน์โหลดเอกสาร
68
17 ธ.ค. 2564
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
02 ธ.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน สพฐ. ในพื้นที่ ปีการศึกษา 2/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
30 พ.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยล.ถ.12-003 จำนวน 2 ช่วง บ้านบราแง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
22 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36